Materiały zawarte w Witrynie można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalamy na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, zwłaszcza na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych.
O projekcie

Witryna Czasopism.pl jest przedsięwzięciem niekomercyjnym, jej celem jest pełna informacja o polskich czasopismach społeczno-kulturalnych oraz promocja tych pism – zarówno tradycyjnych, „papierowych”, jak i istniejących tylko w sieci. Rozbudowując Witrynę, chcemy stworzyć w internecie atrakcyjne i żywe miejsce, które będzie skutecznie promować ideę wymiany myśli poprzez czasopisma, same czasopisma, a także propagować zwyczaj prenumerowania czasopism.

W Witrynie Czasopism.pl zamieszczamy informacje o czasopismach kulturalnych, przedstawiamy ich profil, okładki i spisy treści kolejnych numerów (Katalog). Dane w katalogu czasopism.pl aktualizowane są na bieżąco. Nieprzerwanie od 2000 roku codziennie pojawiają się informacje o nowych numerach. Dajemy się różnorako przeszukiwać (Katalog, Zaawansowane wyszukiwanie). Informujemy o zasadach prenumeraty i ułatwiamy podjęcie decyzji potencjalnym prenumeratorom (Prenumerata), redakcjom i wydawcom czasopism umożliwiamy skorzystanie z usługi, dzięki której czytelnicy mogą opłacić prenumeratę pisma kartą przez Internet. Przeglądamy i komentujemy prasę kulturalną w autorskich felietonach, przedrukowujemy najciekawsze teksty z czasopism papierowych i sieciowych (tygodnik „Witryna”).

Zapraszamy do współpracy zainteresowanych wydawców, redaktorów i czytelników. Na uwagi i uzupełnienia czekamy pod adresem Redakcja@Witryna.Czasopism.pl.
W sprawie wolontariatu prosimy o kontakt z Agnieszka.Kozlowska@Witryna.Czasopism.pl.
Ludzie

Redaktorzy wortalu
Konrad Cezary Kęder
Agnieszka Kozłowska

Redakcja[at]Witryna.Czasopism.pl

dwutygodnik „Witryna”
Redaktor wydań
Joanna Wojdowicz
Joanna.Wojdowicz[at]Witryna.Czasopism.pl


Współpracownicy
Michał Choptiany
Łukasz Grzesiczak
Miłka Malzahn
Anna Ryguła
Małgorzata Szumna
Michał Wróblewski
Grzegorz Wysocki

Dwutygodnik „Witryna” w roku 2009 zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

program operacyjny 'promocja czytelnictwa' 2009

Miesięcznik “Showcase” („Witryna” po angielsku)
Redaktor wydań
Agnieszka Kozłowska
Agnieszka.Kozlowska[at]Witryna.Czasopism.pl
Redakcja tłumaczeń
Anna Etmańska

Współautorzy not o pismach
Agata Adamiecka
Piotr Kosiewski
Dariusz Nowacki
Wojciech Wilczyk
Emil Majuk

Tłumaczenia artykułów z dwutygodnika „Witryna” na język angielski
Marta Barton
Klaudia Brejecka
Grażyna Chamielec
Marta Choińska
Katarzyna Cisak
Barbara von Dommelen
Anna Etmańska
Magda Kazimierska
Karolina Klica
Michał Kwiatkowski
Natalia Mielech
Małgorzata Pilewska
Magdalena Sokolnicka
Anna Skrajna
Dominika Szkoda
Kinga Witowska
Marta Wójcik
Karolina Zydek
Agnieszka Żbikowska
Tłumaczenia w katalogu czasopism
Mark Bence
Mirosław Bieniecki
Bartek Świetlik
Artur Zapałowski

Redakcja techniczna, programowanie, skład komputerowy
Piotr Szotkowski Piotr.Szotkowski[at]Fundacja.Czasopism.pl

Projekt graficzny
Maria Bukowska – Studio Graficzne TEMPERÓWKA
maria[at]temperowka.pl

Administrator
Tomasz Pawlik root[at]Czasopism.pl.
Reklama w wortalu Witryna.Czasopism.pl


REGULAMIN i CENNIK emisji reklam w wortalu witryna.czasopism.pl (plik pdf, 57 KB)
REGULAMIN i CENNIK emisji reklam w wortalu witryna.czasopism.pl (plik rtf, 14 Kb)

formularz zamówienia reklamy (plik pdf, 46 KB)
formularz zamówienia reklamy (plik rtf, 6 KB)
zamówienie można przesłać faxem: 022 827 17 63
e-mailem dołączając skan: fundacja@czasopism.pl
lub pocztą na adres do korespondencji: Fundacja Otwarty Kod Kultury, skryt. poczt. nr 245, 00-950 Warszawa 1

Pliki do pobraniaLogotyp Witryny Czasopism.pl (plik tif, 160 KB, 300 dpi)