KRS: 0000172551 REGON: 015577950 NIP: 525 228 59 38

Konto główne BRE Bank 18 1140 1010 0000 3124 7500 1001


Fundacja Otwarty Kod Kultury od 2005 r. ma status organizacji pożytku publicznego – osoby zainteresowane przekazaniem darowizny z tytułu 1% podatku dochodowego mogą wskazać w swoim zeznaniu podatkowym naszą organizację – wystarczy podać nazwę fundacji i nr KRS.

Więcej informacji na temat zasad przekazywania darowizn na cele statutowe znajdziesz tutaj.

Fundacja Otwarty Kod Kultury została powołana do życia w sierpniu 2003 r. Głównym zadaniem Fundacji jest propagowanie kultury artystycznej, w tym opieka nad czasopismami kulturalnymi ukazującymi się w Polsce, a także promocja animacji artystycznej.


Od początku swojego istnienia Fundacja zbierała i opracowywała informacje o czasopismach kulturalnych, gromadząc je w Katalogu Czasopism.pl, przekazywała dotacje wydawcom czasopism kulturalnych w konkursach grantodawczych (=>Granty), prowadziła szkolenia dotyczące wykorzystywania nowych technologii w wydawaniu czasopism (=>Szkolenia) oraz promowała czasopisma kulturalne w Internecie. Witryna Czasopism.pl, wortal składający się z kilku serwisów, była osią tych działań.


W ramach wortalu Witryna Czasopism.pl prowadzimy serwis Katalog.Czasopism.pl, wydawaliśmy dwutygodnik „Witryna”, w którym na bieżąco komentowaliśmy treści publikowane w prasie kulturalnej, wspierając promocyjne wysiłki czasopism kulturalnych. W związku z ograniczeniem funduszy zawiesieliśmy ukazywanie się „Witryny”. W sprzyjających okolicznościach chętnie wrócimy do praktyki komentowania i promowania tego, co ukazuje się w czasopimach kulturalnych.


Przez kilka lat organizowaliśmy Festiwal Kultura Polskich Czasopism, którego założeniem było zwrócenie uwagi masowych mediów na czasopisma niskonakładowe. W roku 2009 zaprosiliśmy środowisko autorów i wydawców pozostających poza głównym obiegiem wydawniczym i czytelniczym do udziału w imprezie kulturalnej Poza zasadą lansu. Wszystkie spotkania z autorami i panele dyskusyjne zostały zarejestrowane, a archiwum z wydarzeń wciąż jest dostępne na stronie www wydarzenia.


W roku 2008 Fundacja uruchomiła nowy program pod nazwą Animatograf, którego celem jest propagowanie animacji artystycznej i wsparcie rozwoju krytyki filmowej poświęconej animacji. W ramach programu ukazuje się serwis animatograf.pl