CREATIVE COMMONS – innowacje w systemie prawa autorskiego i rozwój wolnej kultury – był realizowany w ramach celów statutowych Fundacji w latach 2005-2006.


Obecnie jest to organizacja niezależna, więcej informacji na stronie Creative Commons Polska