Fundacja Otwarty Kod Kultury

ul. Racławicka 30 lok. 86, 02-601 Warszawa

e-mail: fundacja@czasopism.pl

tel. +48 604 095 048

Adres korespondencyjny:

Fundacja Otwarty Kod Kultury

skryt. poczt. nr 245

00-950 Warszawa 1