W latach 2004-2005 Fundacja przeprowadziła cykl szkoleń w zakresie rozwiązań technicznych pozwalających obniżyć koszty produkcji i dystrybucji czasopism kulturalnych. Dotyczyły one one języka html, css, obróbki grafiki, instalacji darmowego oprogramowania oraz redakcji technicznej gazety w internecie.


W Fundacji opracowano także i udostępniano rozwiązania techniczne modelowe dla całego segmentu niskonakładowych publikacji, m.in. w zakresie budowy i redakcji stron internetowych oraz wykorzystywania systemu druku na żądanie.


Poza cyklem szkoleń stale oferujemy wydawcom i redakcjom pomoc technologiczną związaną z językiem html, css, obróbką grafiki, instalacją darmowego oprogramowania oraz redakcją techniczną gazety w internecie.