ochrona danych osobowych

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku
Witryna Czasopism.pl przesyła każdemu użytkownikowi email z linkiem zawierającym unikalny ID. Link prowadzi do strony profilowej, która pozwala na wgląd, modyfikację i usunięcie posiadanych przez Witrynę Czasopism.pl danych osobowych o użytkowniku.

Czy podane informacje są udostępniane innym podmiotom?
Nie udostępniamy danych osobowych użytkowników serwisów w Witrynie Czasopism.pl. Na podstawie uzyskanych informacji mogą być sporządzane zbiorcze zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, ale zestawienia takie nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Jakie informacje są gromadzone i wykorzystywane przez Witrynę Czasopism.pl?
W przypadku Poczty Pantoflowej zapisanie się wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informację umożliwiającą skontaktowanie się z użytkownikiem (adres email) oraz informację demograficzną (płeć). Pola „imię” i „nazwisko” są opcjonalne. Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane, by wykluczyć nadużywanie usługi oraz do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami.

W przypadku automatycznego wypełniania blankietów prenumeraty Witryna Czasopism.pl nie przechowuje danych podawanych przez użytkownika, adres email jest wykorzystywany jedynie do przesłania potwierdzenia i samego blankietu.