TECHNOLOGIE - pliki pdf

PDF (portable document format) jest, zgodnie z założeniami jego twórców z firmy Adobe, formatem pliku, pozwalającym na prezentację zawartości pliku niezależnie od sprzętu, systemu operacyjnego i oprogramowania, na którym plik został stworzony. Z czasem format PDF stał się wygodnym w użyciu substytutem języka opisu strony – czyli PostSript-u, języka używanego do przenoszenia efektów pracy osób wykonujących skład komputerowy na matryce drukarskie, a także podstawowym formatem programów służących do obróbki grafiki i tekstu (np. AdobeIlustrator, PhotoShop) oraz systemu Mac OS X.

Jego najważniejszymi cechami są: zgodność z PostScriptem, osadzanie czcionek w pliku oraz kompresja danych.

JAK OBEJRZEĆ PLIK PDF?

Do przeglądania plików pdf służy bezpłatny program AcrobatReader. Jego najnowszą wersję można pobrać stąd.
JAK STWORZYĆ PLIK PDF?

Programy tworzące pliki PDF można ogólnie podzielić na 3 grupy:
1. programy graficzne/edycyjne, które dysponują opcją eksportu w formacie PDF,
2. programy tworzące „wirtualną drukarkę”, której wykorzystanie powoduje utworzenie PDF-a,
3. programy do przetwarzania PostScriptu, których dodatkową lub jedyną funkcją jest konwersja na PDF.

Do grupy pierwszej, eksportującej pliki PDF, należą programy:
 • CorelDRAW (od wersji 8.0 w górę),
 • Corel Ventura 10,
 • Adobe Illustrator (od wersji 7.0),
 • Adobe InDesign (w każdej wersji),
 • Adobe Photoshop (od wersji 5.5),
 • Kombi (od wersji 5.0),
 • Macromedia FreeHand (od wersji 9.0),
 • Deneba Canvas (od wersji 7.0).
Istnieje też kategoria zbliżona, czyli możliwość wygenerowania PDF z wnętrza aplikacji, która jednak w rzeczywistości wywołuje zewnętrzny program przetwarzający PostScript na PDF (zazwyczaj Distillera). Narzędzia takie dostępne są w Adobe PageMaker (plug-in Eksport to PDF) oraz jako makra dla Microsoft Word i innych programów z grupy Office.

Do grupy drugiej, programów tworzących w systemie drukarkę i umożliwiających utworzenie PDF z dowolnego programu posiadającego opcję drukowania należą:
 • PDF995 - adware, rejestracja $9,95.
 • eXPert PDF wersja standard $30, professional $60, dostępny trial.
 • BCL EasyPDF $49, dostępny trial.
 • Jaws PDF Creator $120, dostępny trial.
 • Enfocus Instant PDF 2.0 $249, dostępny trial.
 • Adobe Acrobat Distiller, stanowiący część Adobe Acrobat, jakkolwiek niekiedy dołączany do innych produktów, np. Adobe PageMaker.

Do grupy trzeciej, programów przetwarzajacych pliki postscriptowe należą:
 • Acrobat Distiller
 • Aladdin GhostScript (freeware, OpenSource).
 • PDF Creator.
WIĘCEJ INFORMACJI O PDF-ach