PROGRAM GRANTOWY w 2014 r.


Fundacja nie uruchomiła w bieżącym roku programu grantowego. O wszelkich zmianach tego stanu będziemy osobno informować.