Dokumentacja czterech edycji Festiwalu Kultura Polskich CzasopismFormuła Festiwalu Kultura Polskich Czasopism podczas pierwszych trzech edycji polegała na aranżowaniu dyskusji redaktorów czasopism wysokonakładowych i tych o mniejszym zasięgu, a zajmujących się kulturą. W ten sposób skupiana była uwaga publiczności i mediów na zjawiskach pojawiających się w sferze kultury i wymagających głębszej analizy, a dostrzeganych przez redakcje czasopism kulturalnych.


Zakres tematyczny dyskusji obejmował wszystkie dziedziny sztuki oraz refleksję społeczną. Tematem dyskusji były przede wszystkim problemy dotyczące poszczególnych sztuk i funkcjonowania niskonakładowych pism w Polsce. Istotny kontekst dyskusji stanowił wpływ nowych technologii oraz masowych mediów na sferę kultury i wybory estetyczne odbiorców.

Obok dyskusji w trakcie Festiwalu odbywały się imprezy towarzyszące – spotkania autorskie, akcje artystyczne, prezentacje, wystawy i minikonferencje.


W 2007 roku zmieniliśmy nieznacznie formułę. Większość dyskusji odbyła się w internecie na stronie www Festiwalu. Sieciowe dyskusje toczyły się wokół tematów bezpośrednio związanych z tworzeniem czasopisma, czyli z różnymi wyzwaniami, jakie stoją przed redakcjami. Internetowej odsłonie Festiwalu towarzyszyły dwa spotkania z udziałem redaktorów pism kulturalnych, które odbyły się w Centrum Sztuki Współczesnej i na Uniwersytecie Warszawskim.