Darowizny

DAROWIZNY Z TYTUŁU 1% PODATKU DOCHODOWEGO


Fundacja Otwarty Kod Kultury od 2005 r. ma status organizacji pożytku publicznego (OPP) – osoby zainteresowane przekazaniem darowizny z tytułu 1% podatku dochodowego mogą wskazać w swoim zeznaniu podatkowym naszą organizację – wystarczy podać nazwę fundacji i nr KRS 0000172551.POZOSTAŁE DAROWIZNY NA CELE STATUTOWE


Fundacja Otwarty Kod Kultury zgodnie ze swoim statutem może przyjmować darowizny od osób fizycznych i instytucji. Wpłaty prosimy kierować na nasze konto:
BRE Bank 18 1140 1010 0000 3124 7500 1001


Darczyńcom, którzy zdecydują się na wpłatę przynajmniej 50 zł, skontaktują się z nami pod adresem fundacja@czasopism.pl i podadzą dane do wysyłki, prześlemy upominek: wybrane czasopismo, książkę lub publikację, które Fundacja Otwarty Kod Kultury współfinansowała lub których promocję wspierała.

Dysponujemy następującymi tytułami:

• kwartalnik literacki „FA-art” nr 1-2 (91-92) 2013 wraz z dodatkiem EP „Tu będę” Formacji Fantazman (muzyka inspirowana książką Christiana Krachta)

• powieść Katji Lange-Müller: Wściekłe owce (2012)

• powieść Christiana Krachta Tu będę w słońcu i cieniu (2011)

Warszawski Przewodnik Literacki (2006)