Zarząd Fundacji

Fundacja Otwarty Kod Kultury


Zarząd

Prezes: Konrad Cezary Kęder

Agnieszka Kozłowska