Projekty

Fundacja Otwarty Kod Kultury oprócz stale prowadzonej działalności wydawniczej – wortal Witryna Czasopism.pl,
w którym gromadzone są informacje o czasopismach kulturalnych, podejmuje inicjatywy zmierzające do propagowania kultury artystycznej i wsparcia promocyjnego wydawców i redakcji czasopism kulturalnych.

Oprócz tego od 2009 roku włączamy się w organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Animacji.


>>rok 2017

>>rok 2016

>>rok 2015

>>rok 2014

>>rok 2013

>>rok 2012

>>rok 2011

>>rok 2010

>>rok 2009

>>rok 2008

DZIAŁANIA W 2017 ROKUProgram Witryna Czasopism ma na celu promocję inicjatyw czasopiśmienniczych.


W jego ramach prowadzimy internetową bazę, gromadzącą informację o ukazywaniu się nowych numerów – Katalog.Czasopism.pl i redagujemy blog Kawa i czasopisma, w którym omawiamy zawartość działów artystycznych czasopism literackich.


W ramach programu Literatura współwydajemy Kwartalnik Literacki „FA-art” i prowadzimy profil Wielojęzyczna, na którym śledzimy inicjatywy podejmowane w obszarze tłumaczeń literackich oraz to, co dzieje się w poezji, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości kobiet.

„Ścinka praska” - artzin o lokalnych konfliktach


„Ścinka praska” to całodniowe, wieloaspektowe warsztaty tworzenia artzina, czyli kserowanej darmowej gazetki, zawierającej kolaże z wycinków z gazet, do tworzenia której zapraszamy mieszkańców ulicy Ząbkowskiej i okolic.


„Ścinka” to działanie wspólnotowe, gościnne dla uczestników, nienarzucające własnego spojrzenia, lecz otwierające wspólnotę na nowe doświadczenia. „Ścinka” jest równocześnie projektem estetycznym i promującym zasady dobrego dizajnu.


W tytule zina, „Ścinka”, kryje się dwuznaczność: pod względem materiału jest to po prostu obiekt powstały z gazetowych wycinków, a jednocześnie odwołuje się on do pojęcia „konfliktu”. W ramach projektu będziemy sondować miejsca zapalne, rozszerzać namysł nad pojęciem konfliktu i zastanawiać się, jak wpływa on na jego uczestników i uczestniczki, nie zapominając przy tym, że można to robić w atmosferze dobrej zabawy. Wieloletnie doświadczenie instruktorek – Beaty Guli i Oli Wasilewskiej z tworzenia kolaży pokazuje, że taka forma działania doskonale sprawdza się w sytuacji, gdy trzeba nazwać problem i wypracować język mówienia o sobie i swojej ulicy.


Projekt ma zainicjować rozmowę o ścinkach i „ścinaniu się”, przemianach w mieście, napięciu między mieszkańcami a przyjezdnymi w dużym węźle komunikacyjnym, jakim okolica ulicy Ząbkowskiej stała się w ostatnich latach.


Warsztaty odbędą się 6 sierpnia w godzinach 12.00-17.00 i będą otwarte, bez zapisów i ograniczeń wiekowych, z możliwością dołączenia w dowolnym momencie w czasie ich trwania.


Dzień później, 7 sierpnia, w godz. 11.00-14.00, odbędzie się wspólne zszywanie gazetki, podczas którego będzie można kontynuować rozpoczęte rozmowy.


Kulminacją projektu będzie performens (7 sierpnia, godz. 16.00-16.30) na ul. Ząbkowskiej inspirowany tematyką konfliktu, biorący za materiał teksty artystyczne z czasopism kulturalnych.


Wkrótce więcej szczegółów.-----------------

Zadanie zostało zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu Miasta Stołecznego Warszawy w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji do 2022 roku.


„Projekty rewitalizacyjne: Otwarta Ząbkowska i Miasto Szczęśliwe”

KOALICJA NA RZECZ CZASOPISM LITERACKO-ARTYSTYCZNYCH


Okoliczności powstania i szczegóły dotyczące działalności Koalicji zostały opisane w osobnym artykule.

KAWA I CZASOPISMA 2016Kawa i czasopisma, czyli wspólne czytanie, to cykl spotkań poświęconych czasopismom kulturalnym, który realizujemy już czwarty rok.


Poza spotkaniami w Warszawie, organizujemy też dyskusje w Katowicach i w ten sposób aktywizujemy środowisko redaktorów i redaktorek czasopism kulturalnych tych dwóch miast, które mają zasięg ogólnopolski – nie skupiają się tylko na sprawach lokalnych, ale także podejmują tematy ważne dla kultury współczesnej.


Podczas spotkań przedstawiamy redakcje czasopism, profil i linię programową wybranych tytułów. Po takim wprowadzeniu szerzej omówione zostają najciekawsze artykuły, bywa że także prezentowane są utwory artystyczne (wiersze, opowiadania itp.), a potem przechodzimy do rozmowy na wybrany temat.


Organizujemy również czytania performatywne numerów czasopism. Za dobór treści, ich opracowanie scenariuszowe i dramaturgicznie odpowiadają zaproszeni przez nas reżyserzy i zaproszone reżyserki wraz ze swoimi grupami aktorskimi.


Wszystkie spotkania są okazją do poznania mniej popularnej niskonakładowej prasy kulturalno-artystycznej, który w równym stopniu kształtuje debatę kulturalną, co wysokonakładowe periodyki.


Redagowanie czasopism kulturalnych, jak i ich czytanie jest formą aktywnego uczestnictwa w kulturze, pozwalającą na wymianę opinii i wrażeń dotyczących współczesnej tematyki społeczno-kulturowej.


Cykl spotkań i dyskusji Kawa i czasopisma są dla wszystkich zainteresowanych czasopismami kulturalnymi, a także dla tych, kórzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu różnych sztuk lub poznać osoby o podobnych zainteresowaniach, żeby z nimi podyskutować w inspirującej atmosferze.


Spotkania początkowo (od marca do czerwca 2013 r.) odbywały się w warszawskiej księgokawiarni Ukryte Miasto, a od września do grudnia 2013 w MiTo art.café.books, w roku 2014 spotykaliśmy się w klubokawiarni Nie Zawsze Musi Być Chaos i księgarni & kawiarni Tarabuk (ul. Browarna 6, Powiśle). W roku 2015 spotykaliśmy się w różnych warszawskich kulturotwórczych miejscach, zlokalizowanych w dzielnicy Śródmieście, oraz w kawiarence Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej CINiBA i Bellmer Cafe w Katowicach.


TERMINY I TEMATY SPOTKAŃ, a także więcej szczegółów na stronie www czytelnia.czasopism.pl i profilu FB

KAWA I CZASOPISMA 2015Kawa i czasopisma, czyli wspólne czytanie, to cykl spotkań poświęconych czasopismom kulturalnym, który realizujemy już trzeci rok.


Poza spotkaniami w Warszawie, organizujemy też dyskusje w Katowicach i w ten sposób aktywizujemy środowisko redaktorów i redaktorek śląskich czasopism kulturalnych, które nierzadko mają zasięg ogólnopolski – nie skupiają się tylko na sprawach lokalnych, ale także podejmują tematy ważne dla kultury współczesnej.


Podczas spotkań przedstawiamy redakcje czasopism, profil i linię programową wybranych tytułów. Po takim wprowadzeniu szerzej omówione zostają najciekawsze artykuły, bywa że także prezentowane są utwory artystyczne (wiersze, opowiadania itp.), a potem przechodzimy do rozmowy na wybrany temat.


W tym roku w ramach cyklu organizujemy również czytania performatywne numerów czasopism. Za dobór treści, ich opracowanie scenariuszowe i dramaturgicznie odpowiadają zaproszeni przez nas reżyserzy i zaproszone reżyserki wraz ze swoimi grupami aktorskimi.


Wszystkie spotkania są okazją do poznania mniej popularnej niskonakładowej prasy kulturalno-artystycznej, który w równym stopniu kształtuje debatę kulturalną, co wysokonakładowe periodyki.


Redagowanie czasopism kulturalnych, jak i ich czytanie jest formą aktywnego uczestnictwa w kulturze, pozwalającą na wymianę opinii i wrażeń dotyczących współczesnej tematyki społeczno-kulturowej.


Kawa i czasopisma są dla wszystkich, niezależnie od wieku, zainteresowanych czasopismami kulturalnymi i chcącymi pogłębić wiedzę z zakresu różnych sztuk lub poznać osoby o podobnych pasjach, żeby z nimi podyskutować w miłej, inspirującej atmosferze, przy filiżance dobrej kawy.


Spotkania początkowo (od marca do czerwca 2013 r.) odbywały się w warszawskiej księgokawiarni Ukryte Miasto, a od września do grudnia 2013 w MiTo art.café.books, w roku 2014 spotykaliśmy się w klubokawiarni Nie Zawsze Musi Być Chaos i księgarni & kawiarni Tarabuk (ul. Browarna 6, Powiśle).


W roku 2015 spotykamy się w różnych warszawskich kulturotwórczych miejscach, zlokalizowanych w dzielnicy Śródmieście, oraz w kawiarence Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej CINiBA w Katowicach.


TERMINY I TEMATY SPOTKAŃ, a także więcej szczegółów na stronie www czytelnia.czasopism.pl i profilu FB

13. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ANIMACJI


Nasza Fundacja po raz szósty włącza się w obchody Międzynarodowego Dnia Animacji i współorganizuje pokazy w Warszawie.


W tym roku prezentować będziemy zestawy filmów nadesłanych przez Międzynarodowy Festiwal Filmów w Stuttgarcie – International TrickFilm Festival, Festival of Animated Film Stuttgart:


- Best of Animation from Baden-Württemberg 2014


- Best of International Competition 2014


- Best of Tricks for Kids.


a także filmy laureatów Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Animacji O!PLA i zestaw filmów nadesłanych przez grupę narodową ASIFA z Portugalii.

Podczas pokazów propagujemy animację artystyczną i popularyzujemy działalność Międzynarodowego Stowarzyszenia Twórców Filmu Animowanego ASIFA i grupy narodowej ASIFA Polska.


Wkrótce pojawią się daty i miejsce projekcji.

WIELOJĘZYCZNAWielojęzyczna – Europa, poezja, twórczość kobiet.


Wiele języków to różnorodność kulturowa, bogactwo spojrzeń i perspektyw, to także wiele dykcji poetyckich.


W projekcie Poezja jest zawsze Wielojęzyczna chcemy zwrócić uwagę na twórczość poetycką kobiet z kilku krajów: Czech, Słowenii i Ukrainy oraz, za sprawą tłumaczek będących poetkami, z Polski. Pragniemy przybliżyć sztukę przekładu z jednego języka na drugi, zamiany osobistego doświadczenia na uniwersalną opowieść, przeniesienia indywidualnych dążeń na wspólnotowe działania.


Naszymi działaniami wpisujemy się w kalendarz imprez związanych z translatorską aktywnością. 26 września obchodzony jest Europejski Dzień Języków, a 30 września Międzynarodowy Dzień Tłumacza.


Na dwa dni 26 i 27 września 2014 r. zapraszamy do Warszawy poetki, które wezmą udział w kilku spotkaniach. W ich trakcie będą czytać wiersze, opowiadać o swojej twórczości, życiu literackim w swoich krajach i warunkach dla rozwijania aktywności artystycznej kobiet. W prezentacjach wezmą udział tłumaczki, które przybliżą nam z kolei niuanse prac nad przekładami i wyborem wierszy oraz podzielą się swoimi kulturowymi fascynacjami.


Swój udział potwierdziły następujące autorki:

Kateřina Rudčenková

Lenka Daňhelová

[Czechy]


Alenka Jovanovski

Barbara Korun

[Słowenia]


Julija Stachiwska

Hałyna Kruk

[Ukraina]


Zofia Bałdyga

Agnieszka Będkowska-Kopczyk

Aneta Kamińska

[tłumaczki]


Pierwsze z serii spotkań odbędzie się 26 września o godz. 19.00 w księgarni & kawiarni Tarabuk. Można je nazwać wieczorkiem zapoznawczym, gdyż podczas spotkania poetki z różnych krajów poznają się ze sobą, a publiczność zapozna się z poetkami i ich wierszami. Będą się mieszać różne języki i tematy, a wszystko to – tak planujemy – w przyjaznej atmosferze wspólnotowego spotkania.


W sobotę 27 września odbędą się odczyty wierszy w ogrodzie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (zwanej w skrócie BUW-em).

Zaproszone poetki dwukrotnie, w godzinach 13.00-14.00 i 16.00-17.00, będą czytać wiersze w swoich językach, dzięki czemu będziemy się mogli przysłuchać ich brzmieniu. Tłumaczki odczytają wiersze w polskich przekładach.


Tego samego dnia, wieczorem od godz. 19.00 zapraszamy do Tarabuka na wielojęzyczne spotkanie, podczas którego będą miały miejsce prezentacje, odczyty wedle klucza poetki, tłumaczki, antologia („Portret kobiecy w odwróconej perspektywie. 12 poetek z Czech, Słowenii i Ukrainy”).


Spotkania prowadzić będzie Natalia Malek, także poetka i tłumaczka.


To nie koniec atrakcji. Przez kilka dni w ogrodzie BUW-u do ławek będą przyczepione karteczki z czeskimi, słoweńskimi i ukraińskimi wierszami oraz ich polskimi tłumaczeniami. Kto nie dotrze na spotkania, będzie mógł obcować z poezją w plenerze.


Do udziału w wydarzeniach zapraszamy wszystkich. Wstęp wolny.Projekt inspirowany jest wydaną niedawno przez Wydawnictwo FA-art antologią „Portret kobiecy w odwróconej perspektywie. 12 poetek z Czech, Słowenii i Ukrainy”.Projekt finansuje m. st. Warszawa – Dzielnica Śródmieście.

Minikongres Czasopism Literacko-Artystycznych6 września (sobota) zapraszamy serdecznie na Minikongres Czasopism Literacko-Artystycznych, który odbędzie się w ramach X Festiwalu Manifestacje Poetyckie:

Wydarzenie na FB


Jego pomysł zrodził się w odpowiedzi na nurtującą nas wszystkich – redaktorów, autorów, czytelników i wydawców – od lat sytuację (finansową, rynkową, uznaniową, kulturotwórczą) prasy kulturalnej w Polsce. Do powstania tej idei przyczyniły się również doświadczenia kilkumiesięcznej działalności gospodarzy minikongresu w Koalicji Czasopism, z ramienia której powołana została przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego grupa robocza ds. priorytetu „Czasopisma”. Celem kongresu jest wsparcie niektórych postulatów Koalicji wobec niewystarczalności jej dotychczasowych działań, a także ewaluacja celów strategicznych polityki kulturalnej państwa dotyczącej priorytetu „Czasopisma”. Kongres nie jest jednak oficjalnym zjazdem Koalicji Czasopism.


Gospodarze: Michał Kasprzak („Wakat/Notoria”); Agnieszka Kozłowska (Fundacja Otwarty Kod Kultury); Piotr Czerniawski, Marcin Czerwiński, Paweł Piotrowicz („Rita Baum”)Program:


12.00–12.30 Wprowadzenie


12.30–14.00 Panel dyskusyjny: „Od marginesów do centrum kultury. Kto powinien w Polsce finansować kulturę, która się (nie) opłaca?”

Rozmawiają: Katarzyna Górna (Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej, Krytyka Polityczna), Jarosław Lipszyc (Obywatele Kultury), Piotr Czerniawski („Rita Baum”).

Prowadzenie: Grzegorz Jędrek (Katedra Krytyki KUL).


„Coraz więcej pojawia się na obrzeżach. Trzeba zważać na małe rzeczy i za nimi podążać” – pisał swego czasu Ernst Bloch. Podczas panelu otwarcia minikongresu czasopism chcielibyśmy doprowadzić do konfrontacji dwóch modeli wytwarzania oraz finansowania kultury w Polsce, które umownie nazwiemy: oddolnym oraz sterowalnym. Zapytamy, jakie inicjatywy powinny być uprzywilejowywane przez grantodawców państwowych. Duże i głośne wydarzenia lub publikacje, których miarą wartości pozostaje frekwencja odbiorców, czy może działania niszowe, które nie mogą liczyć na inne niż mecenat państwa (np. komercyjne) źródła finansowania, a jednak w istotny sposób odznaczają się na mapie kulturalnej kraju? Przedsięwzięcia konserwujące kulturowe, rynkowe i społeczne status quo, czy te, które działają na rzecz szeroko pojętej misji i zmiany społecznej (w tym – przełamywania społecznych, geograficznych i ekonomicznych barier w dostępie do dóbr kultury)? Jaki wpływ powinno mieć społeczeństwo obywatelskie na politykę kulturalną państwa?


14.15–15.00 Prezentacja raportów (dotyczących czytelnictwa prasy oraz priorytetów polityki kulturalnej państwa)


15.00–17.00 Prace kongresowe

(Sesja zamknięta dla publiczności, na zapisy czekamy pod adresem: wakat.online@gmail.com)


Stolik 1. – Przygotowanie listu do Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ws. zwiększenia budżetu priorytetu „Czasopisma”

Stolik 2. – Analiza celów strategicznych priorytetu „Czasopisma” i wypracowanie propozycji zmian w preambule regulaminu priorytetu


17.00–18.00 Prezentacja wyników prac kongresu i dyskusjaPomocne linki:

--->Program MKiDN Promocja czytelnictwa, priorytet: Czasopisma


--->Wyborcza.pl, o dotacjach dla czasopism


--->Rita Buam, nr 29 - o czasopismach


--->Fundacja Schumana, Program Obywatelski - pisma niszowe


--->...O CZASOPISMACH KULTURALNYCH – Witryna Czasopism.pl


--->PIK, Raport o Rynku Książki


--->Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


--->Pakt Obywateli Kultury


--->Strategia Rozwoju Kapitalu Spolecznego


--->Instytut Książki - Otwarte Zasoby


--->POLONA.pl

KAWA I CZASOPISMA 2014Kawa i czasopisma, czyli wspólne czytanie, to cykl spotkań poświęconych czasopismom kulturalnym.


W sobotnie popołudnia, w przyjemnej, sprzyjającej rozmowie, atmosferze, prezentowane są nowo wydane numery czasopism.


Poza krótkim wprowadzeniem, przybliżającym wybrane tytuły, szerzej omówione są najciekawsze artykuły i prezentowane utwory artystyczne.


Spotkania są okazją do sięgnięcia po znane pozycje, a także do poznania mniej popularnej niskonakładowej prasy kulturalno-artystycznej.


Redagowanie czasopism kulturalnych, jak i ich czytanie jest formą aktywnego uczestnictwa w kulturze, pozwalającą na wymianę opinii i wrażeń dotyczących współczesnej tematyki społeczno-kulturowej.


Kawa i czasopisma są dla wszystkich, niezależnie od wieku, zainteresowanych czasopismami kulturalnymi i chcącymi pogłębić wiedzę lub poznać osoby o podobnych pasjach, żeby z nimi podyskutować w miłej, inspirującej atmosferze, przy filiżance dobrej kawy.


Spotkania początkowo (od marca do czerwca 2013 r.) odbywały się w warszawskiej księgokawiarni Ukryte Miasto, a od września do grudnia 2013 w MiTo art.café.books, w roku 2014 spotykaliśmy się w klubokawiarni Nie Zawsze Musi Być Chaos.

Obecnie nasz cykl gości księgarnia & kawiarnia Tarabuk (ul. Browarna 6, Powiśle).


TERMINY I TEMATY SPOTKAŃ, a także więcej szczegółów na stronie www czytelnia.czasopism.pl i profilu FB

12. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ANIMACJI


Fundacja po raz piąty włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Animacji i współorganizuje pokazy w Warszawie.


W tym roku prezentować będziemy warszawskie studio animacji, które od 2004 r. produkuje animację artystyczną – Serafiński Studio.

Odbędą się pokazy filmów, spotkania z reżyserami i reżyserkami, a także zabawy plastyczne dla dzieci.


W związku z pokazami przygotowana została bezpłatna broszura pt. Studio artystów animacji, autorstwa Agnieszki Kozłowskiej i Hanny Margolis, przybliżająca dorobek Studia, artystów w nim pracujących, a także ich filmy.


Zapraszamy także na projekcje filmów nadesłanych przez grupy narodowe ASIFA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Twórców Filmu Animowanego – Association Internationale du Film d'Animation)


Oto szczegółowy program wydarzeń.

[1]

25.10 (piątek)

godz. 18.30–20.00

Marek Serafiński – Całkiem inny bohater. Pokaz filmów (Safari, Idea, Indywiduum) oraz spotkanie z reżyserem

godz. 20.00–22.00

pokaz animacji nadesłanych przez RAFA (Russian Animated Films Association) i ASIFA Central (USA)


[2]

26.10 (sobota)

godz. 14.00–15.00

prezentacja publikacji poświęconych animacji, w ramach cyklu Kawa i czasopisma

kiermasz wybranych pozycji

godz. 15.00–17.00

Kadry do pokolorowania. Spotkanie dla dzieci – pokazy filmów i zabawy plastyczne

godz. 18.00–19.30

Małgorzata Bosek – Twórczy recykling. Pokaz filmów (Dokumanimo, Wyspa gibonów) i spotkanie z reżyserką

godz. 20.00–22.00

pokaz animacji nadesłanych przez Internationales TrickFilm Festival. Festival of Animated Films Stuttgart


[3]

27.10 (niedziela)
godz. 15.00–17.00

Kadry do pokolorowania. Spotkanie dla dzieci – pokazy filmów i zabawy plastyczne

godz. 18.00–19.30

Słoneczna odyseja golibrody. Pokaz filmów Słońce w pełni Adeli Kaczmarek, Brzytwa Grzegorza Koncewicza oraz Pieska Odyseja 2006 Macieja Majewskiego i spotkanie z reżyseramiPodczas pokazów propaguje się animację artystyczną i popularyzuje działalność Międzynarodowego Stowarzyszenia Twórców Filmu Animowanego ASIFA i grupy narodowej ASIFA Polska.Projekt współfinansuje m.st. Warszawa - Dzielnica Śródmieście

FORMACJA 1988. 25 LAT KWARTALNIKA LITERACKIEGO „FA-art”Fundacja Otwarty Kod Kultury jako współwydawca kwartalnika literackiego „FA-art” włączyła się w organizację obchodów 25-lecia powstania czasopisma.


Początki pisma sięgają roku 1987 i są związane z działalnością grupy osób, która zdecydowawszy się na podjęcie nielegalnej, ale „naziemnej” działalności, stworzyła górnośląską część Ruchu „Wolność i Pokój” (WiP) oraz Śląski Ruch Ekologiczny (ŚRE). Grupa ta podjęła wiele inicjatyw wydawniczych oraz organizowała manifestacje i akcje protestacyjne. Tworzyli ją poloniści, socjologowie i prawnicy, należący do środowiska Niezależnego Zrzeszenia Studentów, a spotykający się w schronisku studenckim Szczytówka, m.in.: Wojtek G. Jaroń (na zdjęciu), Rinaldo Betkiewicz (pierwszy redaktor naczelny gazety), Joanna Gepfert, Jan Mazurkiewicz, Maciej Muzyczuk, Krzysztof Pióro, Jan Sieracki, Waldemar Szymczyk, Jarosław Trela, Witold Trólka (twórca opracowania graficznego pierwszego „FA-artu”) i Wojciech Tuś.


Pismo z założenia funkcjonowało poza cenzurą – za jego redagowanie groziły sankcje – a powstało w wyniku współpracy Ruchu „Wolność i Pokój” z artystami i ówczesnymi studentami śląskiej polonistyki, m.in. Konradem Kęderem (redaktorem naczelnym pisma od drugiego numeru) i Krzysztofem Uniłowskim. Po wydrukowaniu w 1988 roku pierwszego numeru kwartalnik ewoluował w kierunku pisma studenckiego, by kilka lata później przybrać już zdecydowanie literacki charakter.


10 lipca 2013 r. (środa) o godzinie 14.00 odbyło się otwarcie wystawy „Formacja 1988. W obronie Uniwersytetu”, rozpoczynającej obchody 25. rocznicy powstania kwartalnika literackiego „FA-art”.


Po 25 latach w miejscu manifestacji studenckich, między rektoratem Uniwersytetu Śląskiego a Wydziałem Nauk Społecznych, których pretekstem była kwestia postulowanego zamknięcia ruchu ulicznego na uniwersyteckim odcinku ulicy Bankowej, podtekstem zaś – walka o autonomiczną przestrzeń Uczelni, zaprezentowanych zostało kilkadziesiąt fotografii, dokumentujących tamte wydarzenia.


WIĘCEJ INFORMACJI na stronie www fa-art.pl i profilu FB kwartalnika

KAWA I CZASOPISMARuszamy z nową inicjatywą!

Kawa i czasopisma, czyli wspólne czytanie, to cykl spotkań odbywających się w początkowo (od marca do czerwca 2013 r.) w warszawskiej księgokawiarni Ukryte Miasto, a od września w MiTo art.café.books, a poświęconych czasopismom kulturalnym.


W sobotnie popołudnia, w przyjemnej atmosferze, z filiżanką dobrej kawy, prezentowane są nowo wydane numery czasopism.


Poza krótkim wprowadzeniem, przybliżającym wybrane tytuły, szerzej omówione są najciekawsze artykuły i prezentowane utwory artystyczne.


Spotkania są okazją do sięgnięcia po znane pozycje, a także do poznania mniej popularnej niskonakładowej prasy kulturalno-artystycznej.


Redagowanie czasopism kulturalnych, jak i ich czytanie jest formą aktywnego uczestnictwa w kulturze, pozwalającą na wymianę opinii i wrażeń dotyczących współczesnej tematyki społeczno-kulturowej.


Kawa i czasopisma są dla wszystkich, niezależnie od wieku, zainteresowanych czasopismami kulturalnymi i chcącymi pogłębić wiedzę lub poznać osoby o podobnych pasjach, żeby z nimi podyskutować w miłej, inspirującej atmosferze, przy filiżance dobrej kawy.


Projekt współfinansuje m.st. Warszawa – Dzielnica Śródmieście.


WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW na stronie www czytelnia.czasopism.pl i profilu FB

[archiwum]

11. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ANIMACJI


Fundacja po raz czwarty włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Animacji i współorganizowała pokazy w Warszawie.


[1]

27.10 (sobota), godz. 18.00, księgokawiarnia UKRYTE MIASTO, ul. Noakowskiego 16

animacje nadesłane przez ASIFA Bośnia i Hercegowiny

filmy zostaną pokazane w dwóch blokach: 18.00-19.30 / 19.45-20.20


[2]

28.10 (niedziela), godz. 18.00, kino Muranów, czas proj. 70 min.

filmy przygotowane przez ASIFA Polska

1. ŻÓŁW (2012), reż. Adela Kaczmarek

2. SNĘPOWINA (2011), reż. Marta Pajek

3. PAPIEROWE PUDEŁKO (2011), reż. Zbigniew Czapla

4. SŁOŃCE W PEŁNI (2012), reż. Adela Kaczmarek

5. UNDERLIFE (2010), reż. Jarosław Konopka

6. DISTANCE (2012), reż. Marcin Wojciechowski

7. NIEBIESCY ARTYŚCI TWORZĄ SZTUKĘ (2012), reż. Wiola Sowa

8. ALICJA TU I TAM (1984-2012), reż. Alicja Jodko

9. MEINE HEIMAT (2012), reż. Robert Sowa


[3]

29.10 (poniedziałek), godz. 18.00, kino Kultura (sala Rejs)

filmy nadesłane przez ASIFA Atlanta, czas proj. 30 minut

1. FISHER, reż. Yoram Benz

2. RELATIVITY, reż. Jeff Wyner

3. THE DREAM OF THE ORE MAGI, reż. Evan Curtis

4. SUPER BROS, reż. Cayse Cheatham

5. LIGHT THIEF, reż. Aurorah Yarberry i Sophie DeCoyere

6. COLD COUNTRY, reż. Chris Palmer i Travis Overstreet

7. MYTHTORY OF THE WORLD: THE OLYMPIC GAMES, reż. Ross Bollinge

8. EXCELERATED STATES, reż. Takuro Masuda


filmy ze studia Marka Serafińskiego, czas proj. 53 min.

1. WYSPA GIBONÓW, reż. Małgorzata Bosek

2. WUJEK, reż. Maciej Sznabel

3. GRZYBY BURZY, reż. Jan Steliżuk

4. DR CHARAKTER PRZEDSTAWIA II, reż. Piotr Dumała

5. PIESKA ODYSEJA 2006, reż. Maciej Majewski

6. RONDO, reż. Artur Kordas


[4]

13.11 (wtorek), godz. 18.30, księgokawiarnia UKRYTE MIASTO

czas proj. 70 min.

filmy przygotowane przez ASIFA Polska

1. ŻÓŁW (2012), reż. Adela Kaczmarek

2. SNĘPOWINA (2011), reż. Marta Pajek

3. PAPIEROWE PUDEŁKO (2011), reż. Zbigniew Czapla

4. SŁOŃCE W PEŁNI (2012), reż. Adela Kaczmarek

5. UNDERLIFE (2010), reż. Jarosław Konopka

6. DISTANCE (2012), reż. Marcin Wojciechowski

7. NIEBIESCY ARTYŚCI TWORZĄ SZTUKĘ (2012), reż. Wiola Sowa

8. ALICJA TU I TAM (1984-2012), reż. Alicja Jodko

9. MEINE HEIMAT (2012), reż. Robert Sowa

Projekcja filmów połączona z dyskusją.Podczas pokazów propagowano animację artystyczną i popularyzowano działalność Międzynarodowego Stowarzyszenia Twórców Filmu Animowanego ASIFA i grupy narodowej ASIFA Polska.

* * *

Poeci i poetki przekraczają granice to nowatorski w formie, łączący grę miejską z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, projekt zmierzający do wydania Antologii współczesnej poezji
w postaci e-booka. Autorami antologii są poeci i poetki średniego
i młodego pokolenia.


Od 7 listopada 2011 r. można było odkrywać fragmenty mapy Europy
i czytać wiersze, które 4 grudnia 2011 r. ułożyły się w antologię Poeci i poetki przekraczają granice. 100 wierszy.


W wybranych klubokawiarniach literackich i bibliotekach w Warszawie przez 28 kolejnych dni pojawiały się ulotki
z wierszami i kodami. Po wpisaniu kodu na stronie www.100wierszy.pl odkrywał się fragment mapy Europy. Po odkryciu całości mapa Europy zmieniała się w antologię poezji.


Na wytrwałych czekał dostęp do antologii w formie e-booka, czytnik do e-booków i książki ufundowane przez Wydawnictwo FA-art.

Do gry można było przystąpić w każdym momencie w okresie jej trwania.


Zasady gry, regulamin i więcej informacji na stronie www.100wierszy.pl


Projekt został dofinansowany przez m.st. Warszawę.

* * *

TEATR WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE


Od 29 września 2011 r. i przez kolejne czwartki października (6, 13 i 20) w Pracowni „Duży Pokój” przy ul. Koszykowej 24/12 odbył się cykl performatywnych czytań czasopism realizowanych przez warszawskich reżyserów.


Nowe numery czasopism kulturalnych i publikowane w nich teksty stały się punktem wyjścia do dyskusji oraz do artystycznych działań. Chcieliśmy przypomnieć mieszkańcom Warszawy, że czasopisma kulturalne współtworzyły i współtworzą życie kulturalne tego miasta w takim samym stopniu, jak kina, teatry, galerie czy sale koncertowe.


Śródmieście było niegdyś siedzibą redakcji najznamienitszych tytułów, m.in. „Wiadomości Literackich” i „Skamandra”. Odwołując się do chlubnej tradycji, zaprezentowaliśmy kilka współcześnie ukazujących się tytułów.


Do projektu zaprosiliśmy cztery czasopisma: „Tekstualia”, „LiteRacje”, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” i „FA-art”. Nowe numery trafiły w ręce reżyserów młodego pokolenia. Natalia Fijewska-Zdanowska, Joanna Grabowiecka, Reda Paweł Haddad oraz Igor Gorzkowski wraz z zaproszonymi przez siebie artystami zaproponowali własną wizję interpretowanego numeru. Podczas spotkań byli też obecni redaktorzy czasopism. Dyskusje odbywały się z udziałem zaproszonych twórców, redaktorów i publiczności.


Relacje ze spotkań, wypowiedzi redaktorów i zdjęcia na stronie: teatr czasopism


Projekt został dofinansowany przez m.st. Warszawę, Dzielnicę Śródmieście

[archiwum]

10. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ANIMACJI


Fundacja po raz trzeci włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Animacji i współorganizowała pokazy w Warszawie.


++kino Kultura++

27.10.2011, godz. 18.00

program: Warszawskie Studia przedstawiają


Damian Nenow, Paths of Hate, Platige Image, rok prod. 2010, 10'

Adela Kaczmarek, Słońce w pełni, Serafiński Studio, rok prod. 2011, 8'

Piotr Furmankiewicz, Chcemy wielkie dzieło pacnąć, Serafiński Studio, rok prod. 2011, 10'

Piotr Dumała, Dr Charakter 2, Serafiński Studio, rok prod. 2011, 8'

Mateusz Heldwein, Ballada o bezimiennym Joe, Fumi Studio, rok prod. 2011, 13'28"

Paweł Dębski, Drwal, Fumi Studio, rok prod. 2011, 15'

Kamil Polak, Świteź, Human Ark, rok. prod. 2010, 21'


++Dom Kultury Śródmieście++

27.10.2011, godz. 20.00

pokaz filmów Wojtka Wawszczyka i spotkanie z twórcą, a także wernisaż prac z filmu „Drzazga”


++KINO.LAB++

28.10.2011, godz. 19.00

program przygotowany przez grupę narodową ASIFA Portugues


29.10.2011, godz. 12.00

25 lat Dziecięcej Wytwórni Filmowej + warsztaty dla dzieci


++Dom Kultury Śródmieście++

29.10.2011, godz. 19.00

Mali, więksi i jeszcze więksi

animowany wieczór, podczas którego zostały pokazane filmy najmłodszych twórców z Domu Kultury Śródmieście, zgłębiających tajniki sztuki animacji, filmy studentów Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych i twórców profesjonalnych ze Studia Filmowego Marka Serafińskiego. Pokazom towarzyszyło spotkanie z twórcami.


++Serafiński Studio++

WUJEK, real. Maciej Sznabel, 2008, 8'

BRZYTWA, real. Grzegorz Koncewicz, 2009, 10'30"

WYSPA GIBONÓW, real. Małgorzata Bosek, 2010, 8'40"


++PJWSTK++

Jan Kuczyński - Zagięcia

Agata Droga - Ostatni Przystanek

Dominik Masny, Michał Radziejewski - Simon

Łukasz Krzywicki - Powariowali

Beata Pofelska - Deus Ex Machina

Piotr Nowacki - Hide & Seek


Podczas pokazów propagowano animację artystyczną i popularyzowano działalność Międzynarodowego Stowarzyszenia Twórców Filmu Animowanego ASIFA i grupy narodowej ASIFA POLAND.

[archiwum]

9. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ANIMACJI


Po raz kolejny Fundacja Otwarty Kod Kultury włączyła się w organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Animacji, przygotowując pokazy w Warszawie.


Plan projekcji obejmował:

Program brazylijski i Program portugalski

(28.10.2010, godz. 20.30, kino Muranów)


Program indyjski

(29.10.2010, godz. 19.30, Klubokawiarnia Grawitacja)


Program koreański

(29.10.2010, godz. 20.30, Klubokawiarnia Grawitacja)


Program niemiecki: Best of Animation from Baden-Württenberg

(30.10.2010, godz. 16.00, Kino.Lab)


Program polski (który został wysłany w ramach wymiany z innymi krajami)

(31.10.2010, godz. 20.30, Iluzjon)

Danny Boy – reż. Marek Skrobecki, czas: 9′, prod. Se-Ma-For and Archangel, 2010

Wyspa gibonów – reż. Małgorzata Bosek, czas: 8′40′′, prod. Serafiński Studio, 2010

Wujek – reż. Maciej Sznabel, czas: 8′, prod. Serafiński Studio, 2008

Brzytwa – reż. Grzegorz Koncewicz, czas: 10′30′′, prod. Serafiński Studio, 2009

Mental Traffic – reż. Marcin Wojciechowski, czas: 5′, prod. Laboratorium Obrazów Ruchomych, 2008

Bajka o Smoku oraz Bohaterze – reż. Aga Jarząbowa, czas: 13′, prod. Aga Jarząbowa, 2009

W pętach gorsetów – Basia Szewczyk, czas: 22′, prod. Studio Indeks, 2010

Ptaki – reż. Marta Stróżycka, czas: 9′, prod. Studio Indeks, 2010

Lot na księżyc – reż. Malwina Rzeszotnik, czas: 4′10′′, prod. Dziecięca Wytwórnia Filmowa, 2009

Mamatataija – reż. Tomasz Domański, czas: 3′56′′, prod. Tomasz Domanski, 2009

Panta Rhei – reż. Mikołaj Czarny, Malwina Rzeczotnik, Janek Popiński, Patryk Osuch, Marcel Philipiak, Anna Luchowska, Natalia Osuch, Małgosia Popińska, Michał Boreczek, Linda Jednacz, Weronika Czarny, czas: 1′45′′, prod. Dziecięca Wytwórnia Filmowa, 2009

* * *

W dniach 23–28 października 2009 roku w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski odbyła się seria spotkań z autorami książek literackich pozostających poza obszarem pop-kultury i towarzyszące im panele dyskusyjne. Wszystkie spotkania były rejestrowane i zostały udostępnione on-line na stronie www Poza zasadą lansu.


Potrzeba zorganizowania imprezy wzięła się z przeświadczenia, że poza widniejącą w tytule projektu „zasadą lansu” pozostaje rzeczywistość – wielowątkowa, rozmaita, bezustannie określana przez artystów, naukowców i najzwyklejszych przechodniów. Zasada lansu upraszcza tę rzeczywistość do kilku motywów, paru narzucanych z góry punktów widzenia, modnych haseł. Być może ich powtarzanie jest przyjemne, ale jakie nudne!


Na stronie Poza zasadą lansu znajduje się pełna dokumentacja przeprowadzonych działań.


Projekt został dofinansowany przez m.st. Warszawę.

[archiwum]

ANIMACJE | INTERPRETACJE

warsztaty dla krytyków filmowych

21 kwietnia – 4 czerwca 2009 r.Fundacja Otwarty Kod Kultury i DKF Overground zapraszają obecnych oraz przyszłych krytyków filmowych, chcących doskonalić swoje umiejętności pisania recenzji i szkiców krytycznych poświęconych filmowi, a w szczególności animacji, do udziału w bezpłatnych warsztatach ANIMACJE | INTERPRETACJE.

Od 21 kwietnia do 4 czerwca 2009 r. odbędzie się seria zajęć przybliżających zagadnienia związane z filmem animowanych i warsztatem krytyka filmowego.

Zajęcia odbywać się będą w salach SGH
(Warszawa, al. Niepodległości 162)


Program warsztatów dla krytyków filmowych ANIMACJE | INTERPRETACJE obejmuje:


· tematyczne pokazy filmów animowanych połączone z dyskusjami w gronie krytyków filmowych, krytyków sztuki, literaturoznawców, kulturoznawców – 6 spotkań


· zajęcia praktyczne – 3 spotkania


Warunkiem przyjęcia na warsztaty jest napisanie krótkiej recenzji z obejrzanego w trakcie spotkania rekrutacyjnego krótkometrażowego filmu.

Zaproszenie na warsztaty zostanie przesłane drogą mejlową do 15 kwietnia 2009 osobom, których prace najwyżej ocenią organizatorzy.


Liczba miejsc na warsztatach ograniczona!


Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się 8 kwietnia (środa) w godz. 17.00 – 18.50 w sali 3B, budynek C SGH, al. Niepodległości 128, piętro 3.DODATKOWE INFORMACJE:

Agnieszka Kozłowska

agnieszka.kozlowska(at)animatograf.pl

[archiwum]

ANIMACJE | INTERPRETACJE

pokazy + dyskusje


Projekt został dofinansowany przez Narodowy Instytut Audiowizualny (NiNA).

[archiwum]

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ANIMACJI


Fundacja Otwarty Kod Kultury w roku 2009 włączyła się w ramach programu Animatograf w organizację Międzynarodowego Dnia Animacji i współorganizowała pokazy odbywające się w Warszawie. Obchody MDA w Polsce koordynuje ASIFA POLAND, grupa narodowa Stowarzyszenia Twórców Filmu Animowanego (Association Internationale du Film d'Animation – ASIFA).


Międzynarodowy Dzień Animacji obchodzony jest od 2002 r. w dniu 28 października. Data ta została wybrana dla upamiętnienia pierwszego publicznego pokazu animacji Theatre Optique Emile Reynauda, który odbył się w 1892 roku w Grevin Museum w Paryżu.


Międzynarodowy Dzień Animacji jest okazją do prezentacji dokonań animacji w danym kraju oraz wymiany z innymi grupami narodowymi. Pokazy w Warszawie miały następujący przebieg:


WARSZAWSKIE STUDIA ANIMACJI PRZEDSTAWIAJĄ

Kino Muranów, 28.10.09, godz. 20.00

czas 83'


1. KRASICKI REAKTYWACJA (2007) - real. Maciej Majewski, prod. Studio Miniatur Filmowych Warszawa, 9`

2. EXIT (2006) - real. Grzegorz Koncewicz, prod. J&P Studio Grafiki Filmowej Leszek Gałysz Warszawa, 10`

3. LASKA (2008) - real. Michał Socha, prod. Platige Image Warszawa, 6`

4. KINEMATOGRAF (2009) - real. Tomasz Bagiński, prod. Platige Image Warszawa, 12`

5. WUJEK (2008) - real. Maciej Sznabel, prod. Serafiński Studio Graficzno-Filmowe Warszawa, 8`

6. DOKUMANIMO (2007) - real. Małgorzata Bosek, prod. Serafiński Studio Graficzno-Filmowe Warszawa, 10`

7. SAFARI (2009) - real Marek Serafiński, prod. Serafiński Studio Graficzno-Filmowe Warszawa, 15`

8. HEADLESS (1999) - real. Wojciech Wawszczyk, prod. PWSFTviT Łódź, FBW Ludwigsburg, 5`

9. TITANIC WORLD (2008) - real. Hanna Margolis, prod. Studio Miniatur Filmowych Warszawa, 8'30"

MŁODA WARSZAWSKA ANIMACJA

KINO.LAB, 29.10.09, godz. 20.30

czas 61'


1. MORDERCZY KIEŁEK KONTRA GIGA KOTEK (1999) - real. Lesław Dobrucki, prod. ASP Warszawa, 5'

2. ANIMAL PLANET (2004) - real. Bartłomiej Hass, prod. ASP Warszawa, 1'40"

3. WEDNESDAY 7:58 AM (2004) - real. James Neal, prod. ASP Warszawa, 7'40"

4. BAJKA (2005) - real. Mania Strzelecka, prod. ASP Warszawa, 4'40"

5. GRAVITY & GRAND PIANO (2004) - real. James Neal, prod. ASP Warszawa, 6'

6. FLAISH (2007) - real. Katarzyna Kijek, prod. ASP Warszawa, 2'45"

7. RAJ STARCÓW (2005) - real. Przemysław Adamski, prod. ASP Warszawa, 3'35“

8. KAMIEŃ (2007) - real. Michał Socha, prod. ASP Warszawa, 1'

9. ODLOT (2007) - real. Michał Socha, prod. ASP Warszawa, 1'50"

10. KONCERT (2006) - real. Michał Socha, prod. ASP Warszawa, 1'

11. CHŁOPCY (2007) - real. Wojtek Chełchowski, prod. ASP Warszawa, 7'50"

12. KRZYWE NOGI (2004) - real. Olga Wroniewicz, prod. ASP Warszawa, 3'

13. BIG-HAND MAN (2007) - real. Tomek Nowik, prod. WSF Warszawa, 3'26"

14. OSTATNIA PODRÓŻ PROFESORA IGREKA (2008) - real. Tomasz Pawlak, prod. WSF Warszawa, 5'29"

15. TRUMBO JIMBO (2008) - real. Natalia Rajszys, prod. WSF Warszawa, 4'01"


PÓŁ WIEKU WARSZAWSKIEJ ANIMACJI

Kino KULTURA (sala Rejs), 30.10.09, godz. 19.00

czas 100'

1. ZMIANA WARTY (1958) - real. Włodziemierz Haupe, prod. Studio Miniatur Filmowych, 8'06"

2. OBRAZKI WIEJSKIE (1959) - real. Piotr Szpakowicz, prod. Studio Miniatur Filmowych, 11'33"

3. CZERWONE I CZARNE (1964) - real. Witold Giersz, prod. Studio Miniatur Filmowych, 6'58"

4. FOTEL (1963) - real. Daniel Szczechura, prod. Studio Małych Form Filmowych Se-Ma-For, 5'30"

5. KOŃ (1967) - real. Witold Giersz, prod. Studio Miniatur Filmowych, 6'38"

6. DROGA (1971) - real. Mirosław Kijowicz, prod. Studio Miniatur Filmowych, 4'35"

7. FATA MORGANA 1 (1981) - real. Daniel Szczechura, prod. Studio Małych Form Filmowych Se-Ma-For, 8'

8. SOLO NA UGORZE (1981) - real. Jerzy Kalina, prod. Studio Miniatur Filmowych, 7'15"

9. ŁAGODNA (1985) - real. Piotr Dumała, prod. Studio Miniatur Filmowych, 11'

10. WYŚCIG (1989) - real. Marek Serafiński, prod. Studio Miniatur Filmowych, 7'20"

11. FRANZ KAFKA (1991) - real. Piotr Dumała, prod. Studio Miniatur Filmowych, 16'

12. ALLEGRO (2006) - real. Ewa Ziobrowska, prod. Studio Mansarda, Poznań, 5'30"


ANIMOWANY HELLOWEEN

Klub Powiększenie, 31.10.09, godz. 19.00

czas 52'


1. BANKIET (1976) - real. Zofia Oraczewska, prod. Studio Miniatur Filmowych, 8'55"

2. WUJEK (2008) - real. Maciej Sznabel, prod. Serafiński Studio Graficzno-Filmowe, 8`

3. BRZYTWA (2009) - real. Grzegorz Koncewicz, prod. Serafiński Studio Graficzno-Filmowe, 10'

4. CZARNA BURLESKA (1996) - real. Tomasz Kozak, prod. ASP Warszawa, TVP, 5'

5. HOBBY (1968) - real. Daniel Szczechura, prod. Studio Małych Form Filmowych Se-Ma-For, 7'

6. KOŁO BERMUDZKIE (1979) - real. Jerzy Kalina, prod. Studio Miniatur Filmowych, 7'

7. GORE (1966) - real Wacław Kondek, prod. Studio Miniatur Filmowych, 6'47"

* * *

Akcja Czytam – Piszę skierowana jest do studentów
oraz licealistów (od 18. roku życia) z Warszawy i jej okolic.

Od września do grudnia 2008 w warszawskiej kluboksięgarni Serenissima (ul. Chmielna 16/2) w cyklu trzech modułów tematycznych przeprowadzone zostaną bezpłatne warsztaty
z redaktorami, dziennikarzami, krytykami literackimi
oraz wykładowcami, przeznaczone dla wybranej grupy młodzieży, a także towarzyszące im spotkania z redaktorami czasopism kulturalnych zajmujących się literaturą, adresowane do szerszej publiczności.


Celem postawionym sobie przez organizatorów jest zwrócenie uwagi zarówno mediów, jak i obecnej na spotkaniach publiczności, zwłaszcza młodej, na treści publikowane w ambitnych artystycznych czasopismach niskonakładowych, jakie trudno znaleźć w prasie wysokonakładowej. Chcemy także przybliżyć specyfikę pracy redakcyjnej, ale przede wszystkim zależy nam
na zaprezentowaniu wybitnych osobowości ze świata czasopism kulturalnych, osób, które od lat tworzą czasopisma, animują świat kultury i mogą stanowić autorytet dla młodych ludzi.


Zapraszamy na stronę www Akcji: akcja.czasopism.pl


Projekt został dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

[archiwum akcji czytam – piszę]WARSZTATY


Zajęcia warsztatowe przeznaczone są dla młodzieży zainteresowanej pisaniem o współczesnej literaturze
i doskonaleniem dziennikarskich umiejętności oraz chcącej poznać świat czasopism kulturalnych.


Warunkiem przystąpienia do warsztatów jest ukończony 18. rok życia, a także wysłanie do 21 września pracy pisemnej pt. „Moja ulubiona książka” (objętość min. 3,5 tys. znaków, max. 6 tys., format RTF) pod adres: redakcja(at)witryna.czasopism.pl.

Jako tytuł maila należy wpisać hasło: 'Akcja Czytam-Piszę',
a oprócz tego do zgłoszenia dołączyć krótką informację o sobie,
a więc: imię i nazwisko, data urodzenia, opis zainteresowań. Autorów najciekawszych wypowiedzi zaprosimy do udziału
w warsztatach.

UWAGA!

Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona.


Warsztaty dzielą się na trzy moduły tematyczne:

WARSZTAT „A”
Recenzja – od tego zaczynamy.

Prowadzenie: Maciej Parowski

Terminy: 1, 17, 24 października


WARSZTAT „B”

Jak pisać o literaturze pop?

Prowadzenie: Darek Foks

Terminy: 21, 28 października, 4 listopada


WARSZTAT „C”

Rozmowa jest możliwa – wywiady z wysokiej półki.

Prowadzenie: Michał Larek i Jerzy Borowczyk

Terminy: 5 listopada, 3 i 10 grudnia


Prace uczestników powstające w ramach warsztatów na bieżąco będą publikowane na stronie www Akcji.

Na koniec wydamy dyplomy potwierdzające udział w zajęciach. Najlepsze prace zostaną opublikowane w magazynie „Wydawca”.


Wszystkie zajęcia odbywać się będą w kluboksięgarni Serenissima (ul. Chmielna 16/2).
Początek zajęć godz. 18.00. W sumie 9 intensywnych spotkań warsztatowych.

[archiwum akcji czytam – piszę]SPOTKANIA Z REDAKCJAMI CZASOPISM LITERACKICH


Towarzyszące warsztatom spotkania z redakcjami czasopism literackich otwarte są dla publiczności. Serdecznie zapraszamy!


* * *


24 września (środa), godz. 18.00 – WITRYNA CZASOPISM.PL

prezentacja wortalu Witryna Czasopism.pl; goście: Konrad
C. Kęder, Agnieszka Kozłowska

Humanista i Internet? Dzisiaj nikogo nie dziwi takie zestawienie. To niemal nierozłączna para. Ale w 1999 roku, kiedy rodził się wortal Witryna Czasopism.pl, wielu redaktorów czasopism kulturalnych sądziło, że nigdy nie opanuje nowego medium. Czasopismo w Internecie wydawało się nierealną ideą paru zapaleńców zafascynowanych nowymi technologiami. O tym, czy udało się zinformatyzować czasopiśmienniczą przestrzeń kultury, jak się robi cyberkulturę dziś i co nam może przynieść przyszłość, opowiemy podczas spotkania z Witryną Czasopism.pl.30 września (wtorek), godz. 18.00 – KRYTYCZNIE
I ARTYSTYCZNIE

spotkanie z redakcją „Wakatu”; goście: Beata Gula, Michał Kasprzak, Paweł Kozioł, Maria Cyranowicz, Wacław Zimpel
– klarnet

8 października (środa), godz. 18.00 – KRYTYCZNIE

spotkanie z redakcją „FA-artu”; goście: Konrad C. Kęder, Krzysztof Uniłowski

* * *

22 października (środa), godz. 18.00 – CZAS NA FANTASTYKĘ

spotkanie z redakcją „Czasu Fantastyki” – wystąpią Maciej Parowski i jego goście

29 października (środa), godz. 18.00 – CZAS NA KRYMINAŁ

spotkanie z redakcją „Czasu Kultury”; goście: Wojciech J. Burszta, Ewa Kraskowska, Jerzy Borowczyk i Michał Larek

* * *

25 listopada (wtorek), godz. 18.00 – ROZMOWY

rozmowę z redaktorem naczelnym „Literatury na Świecie”, Piotrem Sommerem przeprowadzi Dariusz Bugalski

26 listopada (środa), godz. 18.00 – PORTRETY

spotkanie z redakcją „Portretu” połączone z promocją książki Roberta Ostaszewskiego „Etapy. Rozmowy z pisarzami i nie tylko”; goście: Bernadetta Darska, Robert Ostaszewski


Na wszystkie spotkania wstęp wolny.


Miejsce: kluboksięgarnia Serenissima (ul. Chmielna 16/2).