Rada Fundacji

Fundacja Otwarty Kod Kultury


Rada

Dariusz Bugalski

Inga Iwasiów

Piotr Śliwiński

Alina Świeściak

Krzysztof Uniłowski