Rada Fundacji

Fundacja Otwarty Kod Kultury


Rada

Inga Iwasiów

Alina Świeściak

Krzysztof Uniłowski