2004 - OTWARTY KONKURS DLA CZASOPISM KULTURALNYCH

REGULAMIN KONKURSU

1. W skład wsparcia wchodzą:

 • a) mikrogrant na bieżące utrzymanie i rozwój wydania internetowego czasopisma (m.in. honoraria autorskie, opracowanie graficzne)

 • b) Dostęp do narzędzi internetowych oferowanych przez Witrynę Czasopism:

  • (1) Gazeciarz – system zarządzania treścią umożliwiający łatwe i szybkie tworzenie wydań internetowych czasopism
  • (2) szkolenie dotyczące możliwości i obsługi Gazeciarza oraz wsparcie techniczne online
  • (3) pomoc przy skonfigurowaniu Gazeciarza na serwerze docelowym, wskazanie serwerów obsługujących PostgreSql i php
  • (4) możliwość promocji czasopisma na stronach serwisu Witryna Czasopism – dostęp do danych czasopisma umieszczonych w katalogu czasopism.pl, możliwość uzupełniania archiwum spisów treści, informowanie czytelników o nowych wydaniach

 • c) bezpłatne szkolenia oraz pomoc we wdrożeniu technologii druku cyfrowego (druku na żądanie, Print-on-Demand) –

  • (1) Tworzenie pliku pdf ze składu komputerowego
  • (2) Druk cyfrowy a prenumerata – jak szybko i skutecznie kolportować niskonakładowe czasopisma
  • (3) obsługa dostępu do danych czasopisma umieszczonych w katalogu czasopism.pl, uzupełnianie archiwum spisów treści, informowanie czytelników o nowych wydaniach


2. Program grantowy realizowany jest w oparciu o środki Fundacji Otwarty Kod Kultury, zwanej dalej Fundacją, zgodnie z jej celami statutowymi.

Podstawą ubiegania się o wsparcie Fundacji jest złożenie wniosku. Wniosek musi być wypełniony elektronicznie oraz dostarczony w wersji drukowanej – w jednym egzemplarzu. Wersję drukowaną wraz załącznikami (kopia odpisu z KRS lub inna podstawa prawna działania) należy przesłać na adres Fundacji w terminie określonym w ogłoszeniu poszczególnych edycji programu.


KRYTERIA:

3. W konkursie mogą brać udział fundacje, stowarzyszenia, instytucje kultury, firmy prywatne i spółki działające na rzecz kultury i promocji czytelnictwa, które:

 • a) wydały co najmniej 3 numery czasopisma o tematyce kulturalnej, w formie drukowanej lub internetowej,
 • b) są wpisane do katalogu czasopism (http://katalog.czasopism.pl).


4. Wsparcie przyznawane jest w ramach programu na podstawie następujących kryteriów:

 • a) jakość i różnorodność publikowanych materiałów, inwencja redakcji w poszukiwaniu i prezentowaniu tematów i idei,
 • b) pomysł na rozwój internetowej wersji czasopisma,
 • c) formy promocji i metody dotarcia do szerokiego grona czytelników.


5. W ramach projektu nie są finansowane:

 • a) bieżące koszty funkcjonowania organizacji/instytucji (w tym: czynsz, energia, opłaty telekomunikacyjne),
 • b) wynagrodzenia etatowe stałych pracowników organizacji/instytucji,
 • c) działalność gospodarcza organizacji/instytucji,
 • d) zakup nieruchomości, środków transportu i realizacja robót budowlano-montażowych.


6. Wnioski kierowane do Fundacji rozpatrywane są przez Komisję Grantową. Komisja podejmuje decyzję w formie uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 50% członków Komisji. W przypadku równowagi głosów, głosem decydującym jest głos Przewodniczącego Komisji.


7. Uchwały Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.


8. W razie zaistnienia wątpliwości dotyczących złożonego wniosku Komisja może zażądać od uczestników programu uszczegółowienia wniosku.


9. Dotacja zostanie przekazana na podstawie umowy zawartej z Fundacją.


10. Szczegółowe postanowienia dotyczące zobowiązań organizacji związanych z realizacją projektu określi umowa zawarta z organizacją.


11. Regulamin obowiązuje od dnia 17.06.2004

CZASOPISMA KULTURALNE W INTERNECIE 2004

IV. edycja konkursu


CEL PROGRAMU

Promocja czasopism kulturalnych wydawanych w Polsce, wsparcie finansowe wydawców i środowisk tworzących czasopisma kulturalne oraz udostępnienie technologii pozwalających na dotarcie do szerokiego kręgu czytelników.


8 grudnia 2004 roku w siedzibie Fundacji przy ul. Mazowieckiej 12 w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Grantowej konkursu dla czasopism kulturalnych Fundacji Otwarty Kod Kultury.

Komisja rozpatrzyła 22 wnioski spełniające wymogi formalne (wypełnione w elektronicznym formularzu oraz w wersji drukowanej).

Na podstawie analizy wniosków, kierując się kryteriami programu CZASOPISMA KULTURALNE W INTERNECIE, Komisja postanowiła przyznać dotacje następującym wydawcom:


Biuro Literackie – Przystań! – 5000zł

Katowickie Stowarzyszenie Artystyczne – Artpapier – 3800zł

Stowarzyszenie Fort Sztuki – spam.art.pl – 2000zł

Fundacja „Krakowska Alternatywa” – Ha!art-miesięcznik on-line – 3500zł

Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana – notes.na.6.tygodni - 2000zł

Stowarzyszenie Artystyczno-Literackie – Undergrunt.info – 3500zł

Dom wydawniczy tCHu - Gnosis – 3500 zł

Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych – Krytyka Polityczna – 3500zł


Komisja Grantowa wybrała czasopisma internetowe, które wykroczyły poza formułę kopii wersji papierowej. W przypadku tytułów ukazujących się tylko w internecie decydujące znaczenie miała dotychczasowa działalność pisma oraz precyzyjnie sformułowane plany publikacji nowych treści w sieci.

CZASOPISMA KULTURALNE W INTERNECIE 2004

III. edycja konkursu


CEL PROGRAMU

Promocja czasopism kulturalnych wydawanych w Polsce, wsparcie finansowe wydawców i środowisk tworzących czasopisma kulturalne oraz udostępnienie technologii pozwalających na dotarcie do szerokiego kręgu czytelników.


4 października 2004 roku w siedzibie Fundacji przy ul. Mazowieckiej 12 w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Grantowej konkursu dla czasopism kulturalnych Fundacji Otwarty Kod Kultury.

Komisja rozpatrzyła 25 wniosków spełniających wymogi formalne (wypełnione w elektronicznym formularzu oraz w wersji drukowanej).

Na podstawie analizy wniosków, kierując się kryteriami programu CZASOPISMA KULTURALNE W INTERNECIE, Komisja postanowiła przyznać dotacje następującym wydawcom:


1. Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski,
Obieg
- 6 000 zł

2. Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego,
Gadki z Chatki
- 5 650 zł

3. Ultramaryna - 1 000 zł

4. Stowarzyszenie Integracji Kultury Raster - 5 000 zł

5. Stowarzyszenie DE MUSICA, De Musica - 6 000 zł

6. Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne, Pobocza - 5 000 zł


Komisja poleciła Fundacji Otwarty Kod Kultury sfinansowanie kosztów usług hostingowych oraz zakupu domeny następującym czasopismom:


1. Stowarzyszenie Villa Sokrates - Annus Albaruthenicus, Hod Biełaruski (hosting i domena)

2. Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego - Gadki z Chatki (hosting)

3. Ośrodek Kultury Prawosławnej „Elips" - Antyfon (hosting i domena)

4. Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne - Pobocza (hosting)


Ponadto Komisja postanowiła zaprosić następujących wydawców do udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanch przez Fundację oraz do złożenia poprawionych wniosków w IV edycji konkursu:

1. Krakowskie Stowarzyszenie Kulturalne

2. Stowarzyszenie Villa Sokrates

3. Ośrodek Kultury Prawosławnej „Elips"

4. Fundacja „Krakowska Alternatywa"

5. Towarzystwo Kultury Teatralnej

6. Stowarzyszenie Fort Sztuki

7. Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna

8. Stowarzyszenie Muzeum Drukarstwa

9. Eneteia - Wydawnictwo Psychologii i Kultury

10. Wschodnia Fundacja Kultury Akcent

11. Stowarzyszenie „Dom tańca"

12. Stowarzyszenie Artystyczno-Literacki Undergrunt

13. Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa

14. „Typoscript" Studio Wydawniczo-Typograficzne

15. Stowarzyszenie Teatralne „TEPSIS"


Szczegółowe informacje nt. IV edycji konkursu.

CZASOPISMA KULTURALNE W INTERNECIE 2004

II. edycja konkursuCEL PROGRAMU

Promocja czasopism kulturalnych wydawanych w Polsce, wsparcie finansowe wydawców i środowisk tworzących czasopisma kulturalne oraz udostępnienie technologii pozwalających na dotarcie do szerokiego kręgu czytelników.16 czerwca 2004 roku w siedzibie Fundacji przy ul. Mazowieckiej 12 w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Grantowej konkursu dla czasopism kulturalnych Fundacji Otwarty Kod Kultury.

Komisja rozpatrzyła 25 wniosków spełniających wymogi formalne (wypełnione w elektronicznym formularzu oraz w wersji drukowanej).

Na podstawie analizy wniosków, kierując się kryteriami programu CZASOPISMA KULTURALNE W INTERNECIE, Komisja postanowiła przyznać dotacje następującym wydawcom:1. Wschodnia Fundacja Kultury Akcent, Akcent - 1 000 zł

2. Leon Zdanowicz, Łabuź - 1 400 zł

3. Stowarzyszenie Romów,Dialog-Pheniben - 1 500 zł

4. Fundacja Pogranicze, Krasnogruda - 1 800 zł

5. Stowarzyszenie „ACTUS", Dreszcz - 1 800 zł

6. Katowickie Stowarzyszenie Artystyczne, Kursywa - 1 900 zł

7. Stowarzyszenie Czasu Kultury, Czas Kultury - 2 000 zł

8. Uniwersytet Gdański, Projektor - 2 000 zł

9. Biuro Literackie, Przystań! - 3 000 zł

10. Towarzystwo „Więź", Więź - 3 000 zł

11. Stowarzyszenie „Inicjatywa Kulturalna Pro Arte", Pro Arte online - 3 000 zł

12. Stowarzyszenie DE MUSICA, De Musica - 3 000 zł

13. Instytut Kultury Polskiej UW, Uniwersytet Kulturalny 3 000 zł


W sumie przyznano 13 dotacji na sumę 28 400zł.

CZASOPISMA KULTURALNE W INTERNECIE 2004
I edycja konkursu

CEL PROGRAMU Promocja czasopism kulturalnych wydawanych w Polsce, wsparcie finansowe wydawców i środowisk tworzących czasopisma kulturalne oraz udostępnienie technologii pozwalających na dotarcie do szerokiego kręgu czytelników.

20 maja 2004 roku w siedzibie Fundacji przy ul. Mazowieckiej 12 w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Grantowej konkursu dla czasopism kulturalnych Fundacji Otwarty Kod Kultury.

Spośród 33 nadesłanych wniosków, komisja rozpatrzyła 28 spełniających wymogi formalne (złożone w terminie, wypełnione w elektronicznym formularzu oraz w wersji drukowanej).

Na podstawie analizy wniosków, kierując się kryteriami programu CZASOPISMA KULTURALNE W INTERNECIE, Komisja postanowiła przyznać dotacje następującym wydawcom:

 • Konrad Wągrowski, Wydawca czasopisma Esensja - 4000 zł

 • Katowickie Stowarzyszenie Artystyczne, czasopismo artPAPIER - 4000 zł

 • Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne, czasopismo Pobocza - 3980 zł

 • Modulus sp. z o.o., serwis O.pl - 2550 zł

 • Stowarzyszenie „Pasaż Antropologiczny", czasopismo (op.cit., - 1000 zł

 • Fundacja Rzecz Piękna, czasopismo 2+3D - 1000 zł

Komisja umotywowała swój wybór zwracając uwagę na czasopisma internetowe, które działają tylko w sieci lub nie są prostym skrótem, streszczeniem, spisem treści, kopią czy reklamą papierowej macierzy, lecz cechują się wobec niej autonomią, choćby częściową, zdradzają ambicję poruszenia nowych tematów i wykorzystują możliwości interakcyjne internetu.

Warunki 2 edycji programu są identyczne jak w pierwszej poza kwotą grantu, która maksymalnie wynosi 3 000zł. Wnioski w 2 edycji programu można składać między 11 maja a 7 czerwca 2004.

REGULAMIN 1 EDYCJI KONKURSU
1. W skład wsparcia wchodzą:
a) mikrogrant w wysokości do 4 000 zł na bieżące utrzymanie wydania internetowego czasopisma (honoraria autorskie, opracowanie graficzne, zakup miejsca na serwerze)
b) Dostęp do narzędzi internetowych oferowanych przez Witrynę Czasopism:
(1) Gazeciarz – system zarządzania treścią umożliwiający łatwe i szybkie tworzenie wydań internetowych czasopism
(2) szkolenie dotyczące możliwości i obsługi Gazeciarza oraz wsparcie techniczne online
(3) pomoc przy skonfigurowaniu Gazeciarza na serwerze docelowym, wskazanie serwerów obsługujacych PostgreSql i php
(4) możliwość promocji czasopisma na stronach serwisu Witryna Czasopism – dostęp do danych czasopisma umieszczonych w katalogu czasopism.pl, możliwość uzupełniania archiwum spisów treści, informowanie czytelników o nowych wydaniach
c) bezpłatne szkolenia oraz pomoc we wdrożeniu technologii druku cyfrowego (druku na żądanie, Print-on-Demand) –
(1) Tworzenie pliku pdf ze składu komputerowego
(2) Druk cyfrowy a prenumerata – jak szybko i skutecznie kolportować niskonakładowe czasopisma
(3) obsługa dostępu do danych czasopisma umieszczonych w katalogu czasopism.pl, uzupełnianie archiwum spisów treści, informowanie czytelników o nowych wydaniach
2. Program grantowy realizowany jest w oparciu o środki Fundacji Otwarty Kod Kultury, zwanej dalej Fundacją, zgodnie z jej celami statutowymi. Podstawą ubiegania się o wsparcie Fundacji jest złożenie wniosku. Wniosek musi być wypełniony elektronicznie oraz dostarczony w wersji drukowanej – w jednym egzemplarzu. Wersję drukowaną wraz załącznikami (kopia odpisu z KRS lub inna podstawa prawna działania) należy przesłać na adres Fundacji w terminie określonym w ogłoszeniu poszczególnych edycji programu.

KRYTERIA:
3. W konkursie mogą brać udział fundacje, stowarzyszenia, instytucje kultury, osoby prywatne i spółki działające na rzecz kultury i promocji czytelnictwa, które:
a) wydały co najmniej 3 numery czasopisma o tematyce kulturalnej, w formie drukowanej lub internetowej,
b) są wpisane do katalogu czasopism (http://katalog.czasopism.pl).
4. Wsparcie przyznawane jest w ramach programu na podstawie następujących kryteriów:
a) jakość i różnorodność publikowanych materiałów, inwencja redakcji w poszukiwaniu i prezentowaniu tematów i idei,
b) pomysł na rozwój internetowej wersji czasopisma,
c) formy promocji i metody dotarcia do szerokiego grona czytelników.
5. W ramach projektu nie są finansowane:
a) bieżące koszty funkcjonowania organizacji/instytucji (w tym: czynsz, energia, opłaty telekomunikacyjne),
b) wynagrodzenia etatowe stałych pracowników organizacji/instytucji,
c) działalność gospodarcza organizacji/instytucji,
d) zakup nieruchomości, środków transportu i realizacja robót budowlano-montażowych.
6. Wnioski kierowane do Fundacji rozpatrywane są przez Komisję Grantową. Komisja podejmuje decyzję w formie uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 50% członków Komisji. W przypadku równowagi głosów, głosem decydującym jest głos Przewodniczącego Komisji.
7. Uchwały Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
8. W razie zaistnienia wątpliwości dotyczących złożonego wniosku Komisja może zażądać od uczestników programu uszczegółowienia wniosku.
9. Dotacja zostanie przekazana na podstawie umowy zawartej z Fundacją.
10. Szczegółowe postanowienia dotyczące zobowiązań organizacji związanych z realizacją projektu określi umowa zawarta z organizacją.
11. Regulamin obowiązuje od dnia 02.04.2004

W trakcie realizacji Programu Czasopisma Kulturalne w Internecie otrzymaliśmy wiele wniosków o sfinansowanie miejsca na serwerze oraz innych usług hostingowych. Wielu wydawców nie stać na pokrywanie wysokich kosztów utrzymania wydań internetowych.Inni korzystają z drogich i mało atrakcyjnych usług. I tak narodził się pomysł współpracy z firmami oferującymi profesjonalne usługi hostingowe, które jednocześnie zaproponują promocyjna ofertę dla czasopism kulturalnych. Poniżej przedstawiamy propozycje dwóch firm:

 • 3IT TECHNOLOGIES z Mysłowic
 • Internet'Solutions z Warszawy


Zapraszamy także kolejne firmy oferujące usługi hostingowe do przedstawiania promocyjnych ofert dla czasopism kulturalnych na adres: fundacja@czasopism.pl