2004 - ZAMKNIĘTY KONKURS DLA CZASOPISM KULTURALNYCH

Fundacja Otwarty Kod Kultury, realizując jeden ze swoich statutowych celów – wspieranie i promowanie kultury artystycznej w Polsce, podjęła się zadania kontynuacji w 2004 roku działań grantodawczych prowadzonych w poprzednich latach przez Fundację im. Stefana Batorego dla czasopism kulturalnych wydawanych w wersji papierowej. W związku z tym Fundacja Otwarty Kod Kultury ogłosiła 16 stycznia 2004 r.

ZAMKNIĘTY KONKURS
DLA CZASOPISM KULTURALNYCH W 2004 R.
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO


ZASADY KONKURSU
Dotacje przyznawane są na zasadzie konkursowej, mogą się o nie ubiegać zaproszone redakcje lub wydawcy czasopism społeczno-kulturalnych, które spełniły większość następujących kryteriów:
• w latach 1998-2003 otrzymały co najmniej 3 dotacje Fundacji im. Stefana Batorego
• średnia dotacja w tym okresie wyniosła co najmniej 4 000 zł
• dotychczasowe dotacje Fundacji im. Stefana Batorego zostały prawidłowo rozliczone
• profil czasopisma obejmuje kulturę artystyczną
• czasopismo nie jest wydawane przez instytucję państwową


18 lutego 2004 roku w siedzibie Fundacji przy ul. Mazowieckiej 12 w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Grantowej zamkniętego konkursu dla czasopism kulturalnych Fundacji Otwarty Kod Kultury.

Spośród 24 zaproszonych wydawców 21 złożyło wnioski o dotację spełniające wymogi formalne.


Na podstawie analizy wniosków, kierując się kryteriami kosztów wydawniczych, znaczenia dotacji dla funkcjonowania czasopisma oraz kulturotwórczej funkcji czasopisma na scenie ogólnopolskiej i regionalnej, Komisja postanowiła przyznać dotacje następującym wydawcom:

 • Stowarzyszenie „Nikt”, półrocznik „Rita Baum” - 12 000 zł

 • Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, kwartalnik „Opcje” - 10 000 zł

 • Stowarzyszenie Literackie „Kresy” - 10 000 zł

 • Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne „Portret” - 10 000 zł

 • Krakowskie Stowarzyszenie Teatralne, dwumiesięcznik „Didaskalia” - 10 000 zł

 • Fundacja Liberałów, kwartalnik „Przegląd Polityczny” - 10 000 zł

 • Stowarzyszenie na rzecz Kultury Krakowa „Krakowska Alternatywa", kwartalnik „Ha!Art” - 10 000 zł

 • Fraza – Stowarzyszenie Literacko Artystyczne, kwartalnik „Fraza” - 6 000 zł

 • Wojewódzki Ośrodek Kultury w Bydgoszczy, „Kwartalnik Artystyczny Kujawy i Pomorze” - 6 000 zł

 • Dom Kultury „Klub 13 Muz”, dwumiesięcznik „Pogranicza” - 6 000 zł

 • Stowarzyszenie „Inicjatywa Kulturalna Pro Arte”, kwartalnik „Pro Arte” - 6 000 zł

 • Krakowska Fundacja Kultury, dwumiesięcznik „Dekada Literacka” - 6 000 zł

 • Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego, dwumiesięcznik „Gadki z Chatki” - 6 000 zł

 • Towarzystwo Literackie im. S. Piętaka w Rzeszowie, kwartalnik „Nowa Okolica Poetów” - 6 000 zł

 • Stowarzyszenie Artystyczne „Kartki”, pismo „Kartki” - 6 000 złW sumie przyznano 15 dotacji na ogólną kwotę 120 000 zł.