szkolenia

W latach 2004-2005 Fundacja przeprowadziła cykl szkoleń w zakresie rozwiązań technicznych pozwalających obniżyć koszty produkcji i dystrybucji czasopism kulturalnych. Dotyczyły one one języka html, css, obróbki grafiki, instalacji darmowego oprogramowania oraz redakcji technicznej gazety w internecie.


W Fundacji opracowano także i udostępniano rozwiązania techniczne modelowe dla całego segmentu niskonakładowych publikacji, m.in. w zakresie budowy i redakcji stron internetowych oraz wykorzystywania systemu druku na żądanie.


Poza cyklem szkoleń stale oferujemy wydawcom i redakcjom pomoc technologiczną związaną z językiem html, css, obróbką grafiki, instalacją darmowego oprogramowania oraz redakcją techniczną gazety w internecie.

Szkolenia były przeznaczone dla redakcji i wydawców czasopism – zarówno drukowanych, jak i internetowych – uwzględnionych w katalogu czasopism.pl.


Program szkoleń obejmował systemy zarządzania treścią ze szczególnym uwzględnieniem skryptu Gazeciarz oraz przygotowanie do korzystania z druku na życzenie.


Na podstawie uwag i sugestii uczestników modyfikowaliśmy program zajęć, dostosowując go do zróżnicowanego poziomu umiejętności i znajomości technologii internetowych.