edycja 2004

I edycja Festiwalu Kultura Polskich Czasopism 2004


I edycja Festiwalu KULTURA POLSKICH CZASOPISM odbyła się w dniach 8-9 grudnia 2004 w sali Kino/Audytorium CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, dzięki staraniom Fundacji Otwarty Kod Kultury i współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej.

W trakcie dwóch dni odbyły się dyskusje z udziałem redaktorów pism z całej Polski i znanych postaci mediów wysokonakładowych, jak również wykłady i projekcje filmów.

Oprawę artystyczną zapewniły pokazy zarejestrowanych akcji Cezarego Bodzianowskiego, Anny Niesterowicz oraz Maurycego Gomulickiego.


Szczegółowy program dostępny na stronie:

Festiwal KULTURA POLSKICH CZASOPISM 2004