Open Source Culture Foundation

ul. Racławicka 30/86, 02-601 Warsaw

e-mail: fundacja@czasopism.pl

tel. +48 22 11 40 300


Post office box (P.O. Box):

Fundacja Otwarty Kod Kultury

skryt. poczt. nr 245

00-950 Warsaw 1

POLAND